Η Interyachting ltd λειτουργεί ιδιωτική σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης στη Λεμεσό.
Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η διάδοση του τόσο ενδιαφέροντος αθλήματος με
ένα εύκολο και πρωτοποριακό τρόπο.

SAILING SCHOOL